تماس با مرکز تخصصی ماکت سازی

آدرس آموزشگاه ماکت سازی :

تهران – پاسداران – بالاتر از برج سفید – ابتدای گلستان سوم – ساختمان ۱۲۰
مرکز تخصصی آموزش ماکت سازی – تصویرگران پویا اندیش

تلفن ها : ۰۵ ۰۵ ۵۸ ۲۲ – ۵۸۷ ۵۸۷ ۲۲ – ( ۰۲۱ )

۵۸۷۶۳۲ ۲۲ – ۵۸۷۶۲۱ ۲۲ – ۵۸۵۹۷۷ ۲۲ – ۵۸۷۶۵۰ ۲۲

همراه : ۶۰ ۷۳ ۹۷۳ ۰۹۱۲