آموزش ماکت سازی با چوب کبریت

در این مقاله به شما نشان می‌دهم چگونه با استفاده از چوب کبریت می‌توانید سازه‌هایی را بسازید.
انجام این کار به چوب‌کبریت، زمان و چسب حرارتی و به ویژه صبر و حوصله‌ی بسیار زیادی نیاز دارد.